Cookies og persondatapolitik

Børne- og Undervisningsministeriet indsamler på respons.emu.dk oplysninger om vores brugere i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Oplysningerne indsamler vi for at yde den bedst mulige service og forbedre vores hjemmeside.

De oplysninger vi indsamler er:

  • IP-adresse (i anonymiseret form), sessions-ID (besøgs-ID) og tekniske oplysninger om den enhed, du tilgår hjemmesiden fra
  • svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser
  • navn
  • e-mailadresse

Vi bruger cookies på vores hjemmesider

Når du besøger respons.emu.dk, bliver du oplyst om, at siden bruger cookies for at samle statistik og forbedre brugeroplevelsen.

Dine rettigheder

Du har i kraft af databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold Børne- og Undervisningsministeriets behandling af de oplysninger, du opgiver på emu.respons.dk.

Du har ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver

Børne- og Undervisningsministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der bl.a. har til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne. Dette omfatter Børne- og Undervisningsministeriets departement, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver er organisatorisk placeret i Styrelsen for It og Læring.

Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Børne- og Undervisningsministeriets to styrelser og departement. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 2016 7513.

Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af bruger

Hvis du vil trække dit samtykke tilbage og dermed slette din profil på emu-respons, skal du sende en e-mail til emu-respons@stil.dk. I e-mailen skal du angive dit UNI·login-id samt brugernavn.

Indhold og filer du har oprettet på emu-respons vil stadig være tilgængeligt, men i anonymiseret form.

Brugere der er inaktive i mere end to år, bliver automatisk slettet fra emu-respons.

Sådan sletter du cookies

Ønsker du at slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt, skal du under ’Indstillinger’ (oftest i øverste højre hjørne af din browser) i din browser vælge ’Avancerede cookieindstillinger’ og tilføje respons.emu.dk til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Hvis du sætter din browser op til at afvise cookies, skal du dog være opmærksom på, at der kan være funktioner på andre hjemmesider, der ikke virker.

Vejledninger i at slette cookies fra de mest almindelige browsere kan findes på følgende links:

Browserunderstøttelse

Den teknologi som emu-respons er bygget på er ikke understøttet af Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at en anden browser benyttes.

Gå til forsiden af emu-respons